Bhimalapuram.co.in

ఓపెన్ ఫోంట్ లైసెన్‌స్‌తో ఉచితముగ లభించు తెలుగు ఖతులు

జీపీఎల్‌తో ఇంచుమించు సమానమైన ఓపెన్ ఫోంట్ లైసెన్‌స్‌

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

సంయుక్త ఆంధ్ర ప్రదేష్ ప్రభుత్వము, సిలికాన్ ఆంధ్ర వారి ఉమ్మిడి ప్రయత్నముల ఫలితముగ అవసరములకు తగినటుగ ఎన్నుకొనుటకై వివిధ రూపములు గల చాల ఖతులు ఉచిత ఉపయోగము/దిగుమతికి ఓపెన్ ఫోంట్ లైసెన్‌స్‌ల నియమముల ననుసరించి విడుదల చేయబడినవి. ఓపెన్ ఫోంట్ లైసెన్‌స్‌ జీపీఎల్ లైసెన్‌స్ వలె ఉచిత పంపిణికి [వివరములలో కొద్ది భేదములున్నను] సుముఖమైన నిబంధనలతో కూడినది. ఈ ఖతులు వివిధ రూపములలో వెలువడినవి. ఆంగ్ల లిపి, అంతర్జాతియ సంఖ్యలుతో అమర్చబడినవి. లోహిత్, వేమన పోతన , పొన్నాల, లక్కిరెడ్డి, రవి ప్రకాష్ ఖతులలో ఆంగ్ల లిపి అమర్చలేదు. వేమన, పోతన ఖతులు జీపీఎల్ లైసెన్‌స్ల నిబంధనల ననుసరించి దిగుమతి/పంపిణికి విడుదలైనవి.

ఆంగ్ల లిపిని, అంతర్జాతియ సంఖ్యలను కూడ అమర్చుటచే ఈ ఖతులతో టెక్‌స్ విధానమున తెలుగులోను [ఆంగ్ల భాషలో వున్నట్టే] అత్భుతమైన రచనలు తయరు చేయగలము. ఏ కోణమున చూసినను అత్యున్నతమైన పీడీఎఫ్ పత్రములు, పీడీఎఫ్ రూపమున వ్యాసములు, గ్రంధములు రచింపగలము..

ఈ ఖతులను ఇక్కడనుండి దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

ధూర్జటి, గిడుగు, గురజాడ, లక్కిరెడ్డి, మల్లన్న ఖతుల రూపములను ఈ చిత్రములోను, మండల్-రెగులర్, నాట్‌స్, ఎంటీర్, పెద్దన ఖతుల రూపములను ఈ చిత్రములోను, పొన్నాల, పోతన2000, రామభద్ర, రామరాజ, రవి ప్రకాష్ ఖతుల రూపములను ఈ చిత్రములోను, శ్రీకృష్ణదేవరాయ, సూరన్న, సురవరము, తెనాలిరామకృష్ణ, తిమ్మన ఖతుల రూపములు ఈ చిత్రములోను చుడగలరు. వేమన ఖతితో రచింపబడిన వ్యాస[ఒక చిన్న భాగము]రూపమును ఈ చిత్రములోచూడ వచ్చును.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!