Bhimalapuram.co.in

కీర్తనలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన కీర్తనలన్నిఆగ్ రూపమున ఇవ్వబడినవి. ఈ రూపము పాటలను mp3నకు సమానముగ సంక్షిప్త పరచును. ఈ రూపము వాడుటలోని లాభములు: 1. ఇది copyright వంటి చట్టములకు అతీతమైనది. దీని ఉపయోగము పై ఎటు వంటి నిషేదములు - నిబంధనలు లేవు. 2. రచించునప్పుడు, వినునప్పుడు లేక సవరణలు చేసినప్పుడు mp3కంటే మెరుగైన ఫలితములిచ్చును.

కీర్తననల సాహిత్యము: PDF రూపమున ఇవ్వబడినవి. మీ వ్యవస్థ [Operating System] లో తెలుగులిపి/పరికరములు లేక పోయినను వీటిని దిగుమతి చేసుకొన గలరు - చూడ గలరు- వాడ గలరు.

త్యాగరాజ కీర్తనలు: కీర్తనల, రాగముల, తాళముల పట్టికలను చూచి కావలసిన కీర్తనను దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

అన్నమయ్య కీర్తనలు: కీర్తనలు-1, కీర్తనలు-2 లేక రాగములు-1, రాగములు-2- పట్టికలను చూచి కావలసిన కీర్తనను దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

ఇతరుల కీర్తనలు: ముతుస్వామి దీక్షితులు, శ్యామా శస్త్రి, త్యాగరాజు ముగ్గురు సమకాలికులు. ముతుస్వామి దీక్షితులు రచించిన కీర్తనల జాబితా ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. ఇవి - త్వరలోనే ప్రచురింపబడును. శ్యామా శాస్త్రి కిర్తనలు [తెలుగు భాషలోనివి మాత్రము] ఇక్కడనుండి దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

Ogg రూపమున త్యాగరాజ, అన్నమయ్య , ఇతరుల కీర్తనలను విన గలరు.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!