Bhimalapuram.co.in

కీర్తనలు

ఆంగ్లము తెలుగులిపిలేదు

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన కీర్తనలన్నిఆగ్ రూపమున ఇవ్వబడును. ఈ రూపము పాటలను ఎంపీ3నకు సమానముగ సంక్షిప్త పరచును. ఈ రూపము వాడుటలోని లాభములు:

  1. ఇది కాపిరైట్ వంటి చట్టములకు అతీతమైనది. దీని ఉపయోగము పై ఎటువంటి నిషేదములు - నిబంధనలు లేవు.
  2. రచించునప్పుడు, వినునప్పుడు లేక సవరణలు చేసినప్పుడు ఎంపీ3కంటే మెరుగైన ఫలితములిచ్చును.

ప్రస్తుతము కీర్తనల సాహిత్యము మాత్రమే ఇవ్వబడుచున్నది. క్రమక్రమముగ గానములు కూడ ఇవ్వబడును.

కీర్తననల సాహిత్యము: పీడిఎఫ్ రూపమున ఇవ్వబడినవి. మీ వ్యవస్థ (Operating System) లో తెలుగులిపి/పరికరములు లేక పోయినను వీటిని దిగుమతి చేసుకొన గలరు - చూడ గలరు- వాడ గలరు.

త్యాగరాజ కీర్తనలు: కీర్తనల, రాగముల, తాళముల పట్టికలను చూచి కావలసిన కీర్తనను దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

అన్నమయ్య కీర్తనలు: కీర్తనలు-1, కీర్తనలు-2 లేక రాగములు-1, రాగములు-2- పట్టికలను చూచి కావలసిన కీర్తనను దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

ఇతరుల కీర్తనలు: ముతుస్వామి దీక్షితులు, శ్యామా శస్త్రి, త్యాగరాజు ముగ్గురు సమకాలికులు. ముతుస్వామి దీక్షితులు రచించిన కీర్తనల జాబితా ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. వీరి కీర్తనలు త్వరలోనే ప్రచురింపబడును. శ్యామా శాస్త్రి కిర్తనలు (తెలుగు భాషలోనివి మాత్రము) ఇక్కడనుండి దిగుమతి చేసుకొన గలరు.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!