Bhimalapuram.co.in
శతకములు

ఆంగ్లము పీడీఎఫ్

ఒక ప్రత్యేకమైన విషయము- భావము గురించి 100 నుండి 108 పద్యములు గల రచనా విశేషమే శతకము. ప్రతి పద్యాంతమున ఒక ప్రత్యేకమైన పద జాలము వాడ బడును. ఈ పద జాలమే "మకుటము" అన బడును.

శతకములు సాదారణముగ ఒక ప్రత్యేకమైన దేవత - దేవుడు పై యుండును. కొన్ని శతకములు నీతిబోధన కైనవి.

శతకములు సరళమైన శైలితో, సులువుగ అందరు తెలిసికొనగల పదములతో, చాల ఆహ్లాదకరముగ నుండు రచనలు. ఇందులో రెండు- సుమతి, వేమన శతకములు చాలగొప్పవి- చాల ప్రసిధ్ధి చెందినవి.

ఈ శతకములను గ్ను జీపిఎల్2ల నిబంధనల ననుసరించి దిగుమతి చేసు కొన గలరు.

అఘవినాశ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముఅభినవ సుమతి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
అల.వేంకటేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముఆంధ్ర నాయక శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
ఆచంట రామేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముబాలశతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
కఱివేల్పుశతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముకుక్కుటేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
కుప్పుస్వామి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముకుమతి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
కుమార శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముకుమారి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
కృష్ణ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముకృష్ణ శతకము2హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
గువ్వలచెన్న శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముగోపకుమార శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
చంద్రశేఖర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముచన్నకేశవ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
చిరవిభవ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముచెన్నమల్లు సీసములు హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
జానకీనాయక శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముజ్ఞానబోధ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
తత్సమ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముతరిగొంద నృసింహ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
తా.రాజగోపాల శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముతెలుగు బాల శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
దాశరథి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముదుర్గామల్లేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
ధూర్తమానవా శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముదేవకినందన శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
ద్వారకాపతీ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమునరసింహ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
నరసింహ శతకము2హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమునానార్ధశివ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
నారాయణ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమునృకేసరి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
పందిళ్ళమ్మ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముభక్తమందార శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
భద్రాద్రిరామచంద్ర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముభద్రాద్రిరామ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
భద్రాద్రిసీతారామ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముభాస్కర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
భీమేశ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముమదనగోపాల శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
మాతృ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముమారుతి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
రఘువీర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమురాజగోపాల శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
రామచంద్రప్రభు శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపములక్ష్మీ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
విశ్వనాథ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమువిసనకర్ర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
వృషాధిభ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమువేంకటాచలరమణ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
వేంకటేశ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపమువేణుగోపాల శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
వేమన శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముశివముకుంద శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
శ్రీకాళహస్తి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముశ్రీకాళహస్తి శతకము2హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
శ్రీభర్గ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముశ్రీరామ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
శ్రీరామ2 శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముసంగమేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
సంపఁగిమన్న శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముసదానందయోగి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
సరస్వతీ శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముసర్వేశ్వర శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము
సుమతి శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపముసూర్య శతకము హెచ్‌టీఎంఎల్ సంక్షిప్తరూపము

విభాగము ఆంగ్లము తెలుగు తెలుగులిపిలేదు

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!